ДІЯЛЬНІСТЬ

Предметом діяльності підприємства в рамках чинного законодавства є:
— постачання електричної енергії, в тому числі за зеленим тарифом;
— передача електричної енергії, в тому числі за зеленим тарифом;
— передача електричної енергії місцевими(локальними) електричними мережами;
— передача електроенергії, в тому числі з альтернативних джерел енергії;
— виробництво електроенергетики з альтернативних джерел енергії;
— розподілення виробленої електроенергії;
— торгівля виробленою електроенергією;
— надання послуг або виробництво продукції, непов’язаних безпосередньо з процесом виробництва, транспортування, передачі, розподілу та постачання електричної енергії;
— технічне обслуговування систем електропостачання;
— ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
— ремонт, технічне переозброєння і реконструкція власного електричного та допоміжного обладнання;
— розвиток електромереж у регіоні та за його межами;
— зовнішньоекономічна діяльність, в тому числі експорт та імпорт електроенергії, послуг, устаткування, приладів і обладнання;
— надання послуг споживачам електроенергії з :
1) виготовлення проектів зовнішнього електропостачання, внутрішніх електропроводок та іншого електроустаткування;
2) будівництва, ремонту чи реконструкції електромереж та електроустановок;
3) ремонту та сервісного обслуговування електропроводок об’єктів споживача;
4) проведення експертизи щодо правильної роботи приладів обліку або їх перенесення за бажанням споживача;
5) надання послуг з освітлення вулиць, архітектурних ансамблів, спортивних, історичних та релігійних споруд;
6) здійснення нагляду за дотримання «Правил охорони об’єктів»;
7) будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
8) підготовчі роботи на будівельному майданчику;
9) електромонтажні роботи;
10) штукатурні роботи;
11) покриття підлоги і облицювання стін;
12) малярні роботи та скління;
13) інші роботи із завершення будівництва;
14) покрівельні роботи;
15) інші спеціалізовані будівельні роботи;
16) технічне обслуговування, профілактичний та аварійний ремонт будівель і споруд;
17) допоміжне обслуговування наземного транспорту;
18) технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
19) купівля та продаж власного нерухомого майна;
20) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
21) надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
22) надання в оренду вантажних автомобілів;
23) надання в оренду будівельних машин і устаткування;
24) надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
25) інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.
— комплексне поводження з відходами щодо збирання, сортування, транспортування, переробки, тюкування та утилізації відходів як вторинної сировини;
— надання методичної, консультативної, допомоги підприємствам, установам, організаціям, які займаються збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією відходів як вторинної сировини;
— участь у розробленні та здійсненні регіональних, місцевих та загальнодержавних програм поводження з відходами;
— проведення робіт, пов’язаних з виробництвом тари (упаковки), а також обладнання і технологічних ліній, необхідних для їх виготовлення;
— сприяння проведенню технічного переоснащення і реконструкції підприємств, спрямованих на впровадження нових технологій у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною;
— своєчасний та якісний збір і вивіз твердих побутових відходів із будинковолодінь, організацій і підприємств, незалежно від їх форм власності, на договірних засадах згідно складених графіків;
— розроблення маршрутних графіків та схем руху спецавтотранспорту, їх коректування в зв’язку із збільшенням об’ємів обслуговування та введення більш ефективних методів збору відходів;
— надання послуг підприємствам та населенню на договірних умовах;
— експлуатація полігонів та звалищ, цехів, сміттєперевантажувальних об’єктів відповідно до санітарних правил і вимог збереження навколишнього середовища;
— проведення ремонтно- будівельних робіт;
— для здійснення перевезень побутових відходів підприємство користується спеціальним рухомим транспортом, контейнерами і кузовними сміттєвозами, та іншими спеціалізованими машинами і механізмами для забезпечення функціональної діяльності підприємства;
Підприємство також здійснює:
— ремонт та технічне обслуговування техніки;
— заготівлю, сортування та переробку вторинної сировини;

В усіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Підприємство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів та/або ліцензій.