ПРО НАС

Комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Екоресурси»

Підприємство створене з метою:
— провадження господарської діяльності у сфері збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;
— будівництва та експлуатації сортувально-сміттєперевантажувальної станції твердих побутових відходів;
— залучення науково-технічного потенціалу до реалізації ефективних методів, та розробок з проблем оброблення відходів, та їх утилізації;
— впровадження технологій та заходів із зниження шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище;
— створення банку даних нових еколого-технічних розробок, та їх впровадження;
— задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності по виробництву та постачанню електроенергетики, в тому числі з альтернативних джерел енергії, але не виключно енергії сонячного світла, а також її передача та розподілення в порядку, передбаченому законодавством України.